Press "Enter" to skip to content

“Wspólnota”

Nauka, aktywizm i walka

W ostatnich latach tematy środowiskowe, takie jak katastrofa klimatyczna czy ochrona zwierząt zagrożonych wyginięciem, stały się jednymi z najważniejszych w debacie publicznej dzięki działalności aktywistek…