Press "Enter" to skip to content

“w drogę”

Odyseja do bycia sobą

Transpłciowość. Temat wciąż tabuizowany i demonizowany. To przykre, ponieważ zarówno w Polsce, jak i na całym świecie osoby transpłciowe istnieją i funkcjonują.

Kolonialne oblicze turystyki

Kolonializm to ekonomiczny i polityczny system wyzysku, który teoretycznie zakończył się w zeszłym stuleciu. Wielu badaczy sądzi jednak, iż sednem kolonializmu nie jest to, co…