Press "Enter" to skip to content

“Bieda”

Ciemna strona filantropii

Fundacje charytatywne to nie tylko element medialnego spektaklu, który ma na celu rozpowszechnianie obrazu bogatych dobroczyńców – bardzo często służą one bezpośrednio unikaniu opodatkowania

Gdy praca nie chroni przed biedą

Kiedy myślimy o przyczynach biedy, w pierwszej kolejności przychodzi nam do głowy bezrobocie i lenistwo. Wciąż słyszymy powtarzające się określenie: „biedne nieroby”. W rzeczywistości jednak istnieje ogromna liczba osób, które pracują, a jednak wciąż są biedne.

Bogactwo biedą stoi

Żeby uwolnić się od biedy jesteśmy gotowi przez większość swojego życia wstawać bladym świtem, gotować się do ciężkiej i wielogodzinnej pracy bez pytania o jej sens, z poświęceniem własnego zdrowia i spędzając w niej dużą część swojego życia

Ciepła zupa w akcie protestu

Już od 10 lat rozdajemy ciepłe posiłki na ulicach Bielska-Białej. Z naszej pomocy korzystają głównie osoby w trudnej sytuacji materialnej i dotknięte kryzysem bezdomności. Kiedy wybuchła epidemia, bez wahania zdecydowaliśmy o kontynuowaniu akcji, która miała kończyć się wraz z nastaniem cieplejszych dni.