Press "Enter" to skip to content

“Ekologia”

Globalne obywatelstwo

Spotykali się wielokrotnie i prowadzili intensywne rozmowy na temat własnej działalności. Te dialogi okazały się na tyle interesujące, że w 2003 r. ukazał się ich zapis w formie książkowej. Pomimo upływu lat tematy, jakie poruszali, są ciągle aktualne, jeśli nie aktualniejsze.

Ekologia w mieście

Kiedyś, myśląc o ekologii w mieście, myślano o zielonych przedmieściach, gdzie każdy mieszka w domku otoczonym ogrodem. Dziś, myśląc o mieście ekologicznym, myślimy o mieście zwartym, w którym kładzie się nacisk na transport publiczny, ruch pieszy oraz rowerowy, który jest możliwy, gdy odległości do pokonania nie są duże.

Dzielenie się jedzeniem jest dla każdego

9 mln ton, 236 kg na obywatela – tyle żywności marnujemy rocznie w Polsce. Tak wysokie statystyki wynikają nie tylko z tego, że wyrzucamy jedzenie w domach, ale są również wynikiem modelu dystrybucji żywności przyjętego przez supermarkety i inne podmioty z branży gastronomicznej. Trend jest międzynarodowy, podobnie jak ruch społeczny, który za cel powziął przeciwdziałanie temu zjawisku. Foodsharing to idea, która zrodziła się w Niemczech, ale zaszczepiona na polskim gruncie rozkwita coraz bujniej. Od kilku miesięcy Jadłodzielnia rozwija się także w Bielsku-Białej.

Topniejące szanse ludzkości

Kryzys klimatyczny jest największym zagrożeniem, przed którym stanęła kiedykolwiek ludzkość. Wzajemne powiązania między zachodzącymi zmianami powodują, że skutki niektórych zjawisk obserwujemy nawet tysiące kilometrów dalej.…