Press "Enter" to skip to content

O nas

Kwartalnik Równość wydawany jest przez Stowarzyszenie im. Tadeusza Regera. Stowarzyszenie zostało założone w 2009 roku w Cieszynie. W 2018 roku zmieniło swoją siedzibę i obecnie działa w Bielsku-Białej. Za główny cel działalności, Stowarzyszenie obrało upowszechnianie postępowych idei lewicy polskiej, a także opisywanie oraz komentowanie działań politycznych, gospodarczych i społecznych czasów współczesnych. Są wśród nas studenci/tki, seniorzy/ki, pracownicy/e, osoby zajmujący się domem i rodziną, wszyscy związani ze Śląskiem Cieszyńskim, dla których idee lewicowe są bliskie.

Kontakt z redakcją: rownoscredakcja@gmail.com