Press "Enter" to skip to content

Rozwój miasta …

Rozwój miasta jako przestrzeni dobrego i wygodnego życia wynika z polityki budowania i planowania miasta. To polityka dla miasta, która jest tworzona przez samorząd, tworzy warunki do zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Owo planowanie zagospodarowania przestrzeni miejskiej jest instrumentem, który wykorzystuje się w celu tworzenia miejsc, które są dobrem wspólnym służącym każdej i każdemu. Samorząd w interesie każdego mieszkańca i mieszkanki planuje miasto, a prywatni i publiczni inwestorzy zgodnie z tym planem budują wszystko, co samorząd zaplanuje. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, nie jest zatem tworzone przez prawa natury, lub „niewidzialną rękę rynku”, ale przez politykę i decyzje samorządu. To, czy w miastach, w których mieszkamy, żyje się każdemu dobrze i wygodnie, zależy od samorządu i obranej przez niego polityki. Budowanie i planowanie miasta, jest budowaniem wspólnego dobra.