Press "Enter" to skip to content

Równość

Chodzę, więc jestem

Nie da się zacząć rozmowy o transporcie bez uwzględnienia podstawowego, praktycznego, naturalnego, a przy tym mimowolnego sposobu przemieszczania się człowieka, jakim jest chodzenie. Chodzeniu można…

JakNIEdojade.pl

Problem z transportem publicznym w Polsce dotyczy zwłaszcza tzw. prowincji – obszarów wiejskich i podmiejskich poza największymi aglomeracjami. Wiele małych miejscowości jest praktycznie odciętych od…

Utopiami polityka usłana

Utopie często nie kojarzą nam się dobrze – to, co miało wywrócić świat do góry nogami i przynieść wieczne szczęście, niejednokrotnie okazywało się swoim przeciwieństwem.…

Jazda bez trzymanki

Rynek komunikacji  miejskiej opiewa na 9–10 mld zł rocznie. Lwią część tej sumy pochłania pięć największych polskich miast, z czego 30% trafia do samej Warszawy.…

O przyszłości „ludów tubylczych”

„Ludy tubylcze”, intencjonalnie ujęte w cudzysłów, to nie tylko znacząca część światowej populacji (szacowana na ok. 5%), ale też obiekt istotnej gry politycznej, zarówno od strony ich własnych przedstawicieli, jak i zewnętrznych instytucji – tak państwowych, jak i ponadnarodowych.

Świat idzie do przodu

Gołym okiem widać, że system, który po 1989 r. postrzegaliśmy jako sprawny, racjonalny i użyteczny, już taki nie jest. Obecne czasy zasiały w nas wątpliwości,…