Press "Enter" to skip to content

Równość

Fenomen Domów Robotniczych

Nareszcie możemy naradzać się spokojnie w naszych sprawach; budzą się setki talentów uśpionych w głowach tysięcy robotników – tak pisano o Domach Robotniczych, których gęsta sieć oplotła austriacki Śląsk przed Wielką Wojną. Były one fenomenem na szeroką skalę, gdyż takich możliwości nie mieli robotnicy na Śląsku pruskim, a zwłaszcza w zaborze rosyjskim.

Walka klasowa widelcem i nożem

O tym, co, gdzie i jak jemy, oraz o tym, ile kosztowało nasze jedzenie, decyduje klasa społeczna, w której się sytuujemy, warunki, w jakich się wychowaliśmy, a także charakter wykonywanego obecnie zawodu