Press "Enter" to skip to content

Wskazówki dla autorek i autorów

Wytyczne dla autorek i autorów:

  • 10 000–12 000 zzs (chyba że to wywiad)
  • format tekstu: .doc lub .docx
  • u góry strony piszemy imię i nazwisko autora/ki oraz tytuł – chociażby roboczy; prosimy o 3 propozycje tytułu  
  • kilkuzdaniowy lead wprowadzający w tekst, zachęcający do przeczytania
  • śródtytuły
  • unikamy akademickiego języka i bardzo długich cytatów z innych publikacji, tłumaczymy anglicyzmy itd.; jak najmniej przypisów, ale warto podawać źródła badań, na które się powołujemy
  • jeśli wysyłamy zdjęcie, to podajemy źródło/autorkę
  • opisujemy pliki temat_imienazwisko, a jak było zwracane do poprawy, to temat_imienazwisko_poprawka temat_imienazwisko_poprawka2
  • Twoja krótka notka bio + opcjonalnie zdjęcie na stronę