Press "Enter" to skip to content

“Transport”

Miasto przyszłości

Przez dziesiątki lat akceptowaliśmy dominację samochodów na naszych ulicach. A gdyby transport udało się zorganizować inaczej? Wiele europejskich miast wprowadza alternatywy, które pozwalają na zerwanie…

Chodzę, więc jestem

Nie da się zacząć rozmowy o transporcie bez uwzględnienia podstawowego, praktycznego, naturalnego, a przy tym mimowolnego sposobu przemieszczania się człowieka, jakim jest chodzenie. Chodzeniu można…