Press "Enter" to skip to content

“Transport”

Chodzę, więc jestem

Nie da się zacząć rozmowy o transporcie bez uwzględnienia podstawowego, praktycznego, naturalnego, a przy tym mimowolnego sposobu przemieszczania się człowieka, jakim jest chodzenie. Chodzeniu można…

JakNIEdojade.pl

Problem z transportem publicznym w Polsce dotyczy zwłaszcza tzw. prowincji – obszarów wiejskich i podmiejskich poza największymi aglomeracjami. Wiele małych miejscowości jest praktycznie odciętych od…

Jazda bez trzymanki

Rynek komunikacji  miejskiej opiewa na 9–10 mld zł rocznie. Lwią część tej sumy pochłania pięć największych polskich miast, z czego 30% trafia do samej Warszawy.…